Akreditovaná laboratoř


Destruktivní a nedestruktivní materiálové testy jsou prováděny v laboratoři s akreditací dle ISO/IEC 17025. Seznam testů zahrnuje mimo jiné:
 • Tvrdost a mikrotvrdost
 • Spektrální analýza
 • Technická čistota dle ISO 16232 / VDA 19 a jiných specifikací
 • REM/EDX Analýzy (Rastrovací elektronový mikroskop s EDX detektorem)
 • Analýzy poškození
 • Určování struktury materiálu
 • UT Ultrazvuk, ET Vířivé proudy (Eddy current), PT Kapilární metoda
 • MT Magnetická prášková metoda
 • Tahové a tlakové zkoušky
 • Rázové zkoušky Charpyho kladivem
 • Měření tlouštky vrstev ocelí i neželezných materiálů
 • Tvrdost plastů - Shore A, Shore D, IRHD
 • A další testy dle odpovídajících norem